Krungsri Visa Platinum


Krungsri Visa Platinum


บัตรเครดิต Krungsri Platinum เป็นบัตรเครดิตระดับพรีเมียมที่มีความสามารถในการใช้งานต่างๆ และมีประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ สะสมแต้มสะสมแต้ม ใช้แต้มสะสมแลกของรางวัล หรือแลกค่าธรรมเนียมการใช้งานบัตร

คุณสามารถสะสมแต้มสะสมได้จากการใช้บัตรเครดิต Krungsri Platinum ทุกครั้งที่ใช้จ่าย เช่น การซื้อสินค้า การจองโรงแรม หรือการเติมเงินเข้าระบบรถไฟฟ้า คุณสามารถแลกแต้มสะสมเป็นของรางวัลหลากหลายรายการ เช่น สิทธิ์ในการเข้าใช้งานส่วนลดพิเศษ หรือสิทธิ์ในการรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าร่วมกับ Krungsri Credit Card Rewards มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดพิเศษ และสิทธิ์ในการใช้งานบริการต่างๆ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกับ Krungsri Credit Card Privileges คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆ เช่น การใช้บริการ Valet Parking ฟรี หรือการเข้าร่วมโปรโมชั่นการจองโรงแรม โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รับเครื่องดื่มฟรี ทุกๆ วันที่ใช้บัตร


หลักเกณฑ์การสมัคร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัคร บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

    • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์

    • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้


กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ 

• รายได้ประจำ 15,000 บาทต่อเดือน


เอกสารประกอบการพิจารณา 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งหน้าและหลังแบบแยกแผ่น)

• สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด

• สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน


กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ 

• มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน ขั้นต่ำเดือนละ 300,000 บาทขึ้นไป

• บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี

• จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป


เอกสารประกอบการพิจารณา 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งหน้าและหลังแบบแยกแผ่น)

• ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

• สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน


กรณีสมัครบัตรเครดิตโดยอายัดบัญชี (สามารถสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เท่านั้น)


เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

สมัคร บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัคร เพียงคุณเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรี และนำมาวางค้ำประกันสำหรับการเปิดใช้บริการบัตรเครดิต เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตและได้รับสิทธิพิเศษมากมายจาก บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม


เอกสารประกอบการสมัคร

• สำเนาบัตรประชาชน (ทั้งหน้าและหลังแบบแยกแผ่น)

• กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติเป็นผู้ออกให้ เช่น สำเนา Work Permit, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบขับขี่, วีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) เป็นต้น (ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีที่พำนักอาศัยในประเทศไทย ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้)


ผู้สมัครบัตรเสริม 

• อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก


เอกสารประกอบการสมัคร

• สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

• สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง