บัตรเครดิต คืออะไร


บัตรเครดิต คือ

บัตรเครดิตคือ บัตรสำหรับชำระเงินซึ่งมีการอนุญาตให้ผู้ใช้บัตรซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด แต่จะต้องชำระเงินกลับให้กับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ออกบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ผู้ใช้บัตรสามารถใช้บัตรเครดิตได้ในการชําระเงินในร้านค้าที่รับบัตรเครดิต, ชําระเงินออนไลน์ หรือใช้ในการโอนเงิน และอื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บัตรสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้อย่างสะดวกสบาย

แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบัตรเครดิตจะมีความสามารถและประโยชน์ที่แตกต่างกันไปตามประเภทและผู้ออกบัตร เช่น บัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์มากมาย หรือบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าบัตรอื่น ๆ ดังนั้นผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลก่อนการเลือกใช้บัตรเครดิตเพื่อให้ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการใช้งานบัตรเครดิต


บัตรเสริม คืออะไร ?

บัตรเสริม (Supplementary Card) คือ บัตรเครดิตที่ออกให้ในชื่อของผู้ใช้บัตรหลัก (Primary Cardholder) ซึ่งสามารถให้กับบุคคลอื่นที่เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในที่ทำงานที่ต้องการใช้เงินได้โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกใหม่ โดยบัตรเสริมจะเชื่อมโยงกับบัตรหลักเพื่อให้ผู้ใช้บัตรหลักสามารถควบคุมและจัดการบัตรเสริมได้ การใช้บัตรเสริมจะช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาในการจัดการการใช้เงินของครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่ได้รับบัตรเสริม โดยผู้ใช้บัตรหลักสามารถตั้งค่าวงเงินสำหรับบัตรเสริมและตรวจสอบรายการใช้เงินของบัตรเสริมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารหรือผ่านแอปพลิเคชันบัตรเครดิตของบริษัทการเงินที่ออกบัตรหลัก


ประเภทของบัตรเครดิต

ประเภทของบัตรเครดิตสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งตามลักษณะและประโยชน์ของบัตรได้ดังนี้

บัตรเครดิตทั่วไป (Standard Credit Card) :
เป็นบัตรเครดิตที่ใช้ได้ทั่วไปในทุกๆ ร้านค้าที่รับบัตรเครดิต และไม่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่แตกต่างไปจากบัตรอื่นๆ มีอัตราดอกเบี้ยประจำและค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามปกติ

บัตรเครดิตสะสมคะแนน (Rewards Credit Card) :
เป็นบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์การสะสมคะแนนในการใช้จ่าย โดยสะสมคะแนนนี้สามารถแลกของรางวัลหรือได้รับสิทธิพิเศษเมื่อทำธุรกรรมกับบัตรนี้ เช่น ของรางวัล ส่วนลด หรือการแลกเปลี่ยนคะแนนกับร้านค้า

บัตรเครดิตส่วนลด (Cashback Credit Card) :
เป็นบัตรเครดิตที่ให้สิทธิพิเศษแบบเงินคืน จากการใช้จ่าย โดยบัตรนี้จะคืนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานตามจำนวนเงินที่ใช้จ่าย ตามอัตราคืนเงินคืนที่กำหนดไว้

บัตรเครดิตสำหรับการเดินทาง (Travel Credit Card) :
เป็นบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง เช่น ส่วนลดที่โรงแรม เป็นต้น


ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับการยืมเงินโดยไม่มีการชำระเงินตั้งแต่เดือนแรกของการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันชำระเงินของแต่ละเดือน ดอกเบี้ยที่เรียกเกิดขึ้นจากเงินที่ยืมไปไม่ได้ชำระเป็นเวลานานเกินกว่าเวลาที่กำหนด ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยผู้ให้บริการบัตรเครดิต และอัตราดอกเบี้ยนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการ

การเลือกบัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นสิ่งที่แนะนำ โดยทั่วไปแล้ว บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยต่ำมักมีค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สูงขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมปรับวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมโอนเงิน หรือค่าธรรมเนียมการใช้งานบางอย่าง ดังนั้น ควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดก่อนเลือกใช้บัตรเครดิต นอกจากนี้ การชำระเงินตรงตามกำหนดและการชำระเงินเต็มจำนวนเป็นวิธีที่จะช่วยลดจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในท้ายที่สุด ดังนั้น ควรจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่มีการใช้บัตรเครดิต


ทำไมต้องใช้บัตรเครดิต ?

การใช้บัตรเครดิตมีข้อดีหลายอย่างที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับการชำระเงิน คือ

  • ความสะดวก: การใช้บัตรเครดิตสะดวกมากเนื่องจากคุณไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคารหรือร้านค้าเพื่อชำระเงิน แต่สามารถชำระเงินได้ทุกที่ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • การรวมบัญชี: การใช้บัตรเครดิตทำให้คุณสามารถรวมบัญชีการชำระเงินได้โดยสะดวก เนื่องจากคุณสามารถใช้บัตรเครดิตเดียวกันในการชำระเงินทุกๆ สิ่งซื้อที่คุณทำ
  • การสะสมแต้มสะสม: บางบัตรเครดิตมีโปรแกรมสะสมแต้มสะสมที่ทำให้คุณสามารถรับสิ่งของและบริการฟรีหรือลดราคาได้ เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระเงิน
  • ความปลอดภัย: การใช้บัตรเครดิตสามารถช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นในการชำระเงิน โดยส่วนใหญ่บัตรเครดิตมีระบบความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน
  • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: บางบัตรเครดิตมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอย่างต่างๆ เช่น การประกันการเดินทาง, การส่งสินค้าฟรี, หรือสิทธิ์ในการใช้งานโปรโมชั่น เป็นต้น