Central The 1 REDZ


Central The 1 REDZ

บัตรเครดิต Central The 1 REDZ เป็นบัตรเครดิตที่มีคุณสมบัติและประโยชน์มากมายสำหรับผู้ใช้งาน ดังนี้

สะสมแต้ม The 1: การใช้บัตรเครดิต Central The 1 REDZ สามารถสะสมแต้ม The 1 ได้ทุกครั้งที่ใช้บัตรชำระเงิน แต้มสะสมสามารถนำมาแลกของรางวัลและส่วนลดต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับ The 1 ได้

สิทธิประโยชน์พิเศษ: บัตรเครดิต Central The 1 REDZ มีสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลดสำหรับการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โปรโมชั่นส่วนลดจากร้านค้าออนไลน์และร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับ The 1 และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

การชำระเงินสะดวกและปลอดภัย: การใช้บัตรเครดิต Central The 1 REDZ สามารถชำระเงินได้ทุกที่ที่รับบัตรเครดิต Visa โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานที่ชำระเงิน และมีระบบความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงหรือการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

สำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (ไม่เคยใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือ ยกเลิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่มีรายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน ซึ่งสมัครบัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (รวมแอปพลิเคชัน UCHOOSE และ KMA) หรือ ผู้สมัครซึ่งได้แจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯ ใน www.centralthe1card.com และทำการสมัครบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

ผู้สมัครที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับอนุมัติ จะได้รับกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI Corporate Black Olive limited edition ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท


ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลัก

การคิดยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID), การรูดแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน, การซื้อกองทุนรวม, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายในหมวดการเสียภาษี, การซื้อสื่อโฆษณาผ่าน Facebook/Google, การเติมเงิน e-wallet, ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระเงินโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE, ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น


ของสมนาคุณในรายการนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกบัตรหลักที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 90 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้จ่าย 45 วัน

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระ หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ โดยยึดถือข้อมูลที่ปรากฎในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

ของสมนาคุณไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก ทอน เป็นเงินสดได้

ราคาของสมนาคุณที่กำหนดโดยผู้จัดจำหน่าย และภาพที่ปรากฏในสื่อเป็นเพียงภาพตัวอย่างของสมนาคุณที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเลือกและกำหนดสีของสมนาคุณ

พนักงานในเครือกรุงศรีฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายหรือของสมนาคุณเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด