Citi Cash Back


Citi Cash Back


บัตรเครดิต Citi Cash Back เป็นบัตรเครดิตที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตในการชําระค่าใช้จ่ายประจําวัน โดยสามารถแนะนําประโยชน์หลักๆ ได้ดังนี้

  1. Cashback สูงสุดถึง 6% ผู้ถือบัตร Citi Cash Back จะได้รับ Cashback ในอัตราสูงสุดถึง 6% สําหรับการใช้จ่ายในหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น สําหรับการชําระค่าใช้จ่ายในร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านค้าแฟชั่น และอื่นๆ

  2. โปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มเติม: นอกจาก Cashback สูงสุดถึง 6% ผู้ถือบัตร Citi Cash Back ยังมีโอกาสรับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มเติมจากบริษัทคู่ค้าของ Citibank เช่น ส่วนลดเพิ่มเติมเมื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าคู่ค้าของ Citibank หรือสิทธิพิเศษในการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทคู่ค้า

  3. ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้งานตลอดชีวิต: ผู้ถือบัตร Citi Cash Back ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้งานตลอดชีวิต เนื่องจาก Citibank จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม


    ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป 2,000 บาท ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (ต่อปี) เพื่อรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป ใช้จ่าย 60,000 บาทขึ้นไป ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ – ต้องสมัครเพื่อรับของกำนัล อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน,ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม สูงสุด 2,000 บาท ต่อปีสำหรับบัตรฯหลัก และ สูงสุด 1,000 บาท สำหรับบัตรฯเสริม โดยมีบัตรฯเสริมได้สูงสุด 4 ใบ และจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 60,000 บาทต่อปี, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด ไม่คิดค่าติดตามทวงถามหนี้หากหนี้ค้างชำระไม่เกิน 1,000 บาท (มีผลบังคับตั้งแต่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป), ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก • ยอดเครดิตเงินคืน จะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของท่าน ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“unit link”) ค่าธรรมเนียมที่ดิน การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ • *สำหรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายที่ รถไฟฟ้า (ผ่าน Rabbit LINE Pay) และรถไฟฟ้า MRT (ยกเว้นแอร์พอร์ต เรล ลิงก์) และคาเฟ่ อเมซอน (1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66) และเครดิตเงินคืน 5% ที่ 7-Eleven Grab และร้านวัตสัน (1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66) เฉพาะรายการใช้จ่ายภายในประเทศเท่านั้น ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านในเดือนถัดไป จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกร้านค้าทีร่วมรายการข้างต้น 500 บาท/สมาชิกบัตร(บัตรมาสเตอร์การ์ดและวีซ่ารวมกัน)/เดือน โดยการใช้จ่ายผ่าน e-Wallet จะไม่ถูกนำไปคิดเครดิตเงินคืน 10% และ 5% ทั้งนี้นโยบายการรับบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับร้านค้าเป็นผู้กำหนด • สำหรับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนทุกๆ 100 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านโดยอัตโนมัติ ณ วันตัดรอบบัญชี จำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาทต่อรอบบัญชี • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเครดิตเงินคืน กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน เครดิตเงินคืนจะถูกหักออกจากเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป • **คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป และสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1,600 บาท/เซลส์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาท/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมรายการทาง SMS พิมพ์ GAS เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (3 บาทต่อ SMS) 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 65. • หมวดการใช้จ่ายจะถูกกำหนดโดย มาสเตอร์การ์ด และวีซ่า • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาท ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาท ต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า • วงเงินชดเชยสูงสุด 24,500 บาท ต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย • ข้อจำกัดในการคุ้มครอง เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแผนคุ้มครองที่ออกโดยบริษัทรับประกันภัยผ่านบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 098-249-5657