Citi Reward


Citi Reward

บัตรเครดิต Citi Reward เป็นบัตรเครดิตที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตที่ต้องการประโยชน์รายวันจากการใช้เงินในชีวิตประจำวัน โดยบัตรนี้มีประโยชน์ดังนี้

รับแต้มสะสม

- ผู้ใช้บัตร Citi Reward จะได้รับแต้มสะสมจากการใช้เงินซื้อสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ และสามารถนำแต้มสะสมมาแลกของรางวัลหรือส่วนลดได้ตามที่ต้องการ

ส่วนลดและของรางวัล

- ผู้ใช้บัตร Citi Reward สามารถแลกแต้มสะสมเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการกับธนาคาร หรือแลกของรางวัลเช่น ตั๋วเครื่องบิน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

โปรโมชั่นพิเศษ

- ผู้ใช้บัตร Citi Reward จะได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่ออกโดยธนาคาร เช่น โปรโมชั่นลดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการต่างๆ โปรโมชั่นผ่อนชำระเงินเป็นเวลานานๆ และอื่นๆ

บริการด้านการเดินทาง

- ผู้ใช้บัตร Citi Reward สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ เช่น บริการจองโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น


คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

อายุ : 20 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (สำหรับคนไทย)


พนักงานบริษัท

สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ

หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน


เจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ (สำหรับชาวต่างชาติ)


พนักงานบริษัท

สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน


เจ้าของธุรกิจ

สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท


สมัครบัตรเครดิต https://www.citibank.co.th/credit-cards/rewards/citi-rewards-credit-card